Loading

Polityka prywatności

Niniejsza polityka prywatności opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi, a także informuje o wykorzystaniu plików cookies używanych na blogu https://www.codzienniezdrowie.pl/.

Dane zebrane w ramach Bloga są potrzebne jedynie w celu personalizowania reklam, analizowania ruchu i umożliwienia komentowania Użytkownikom treści.

§1 Definicje

Na potrzeby polityki prywatności przyjmuje się znaczenie pojęć:

1. Administratorem danych osobowych jest autor Bloga. Kontakt z administratorem możliwy jest pod adresem mailowym: codzienniezdrowie.pytania@gmail.com

2. Blog – dostępny pod adresem https://www.codzienniezdrowie.pl/. jest prowadzony na platformie wordpress.com.
3. Użytkownikiem jest każda osoba fizyczna lub prawna korzystająca z Bloga.
4. Pliki cookies to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które są przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, telefonie, tablecie). Mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.

§2 Dane osobowe

 1. Przetwarzanie danych
  a) Administratorem danych jest autorka bloga zgodnie z §1 pkt. 1.
  b) Administrator zapewnia poufność wszelkich udostępnionych mu danych osobowych przez Użytkownika.
 2. Podanie danych przez Użytkownika
  a) Podanie danych przez Użytkownika zawsze jest w pełni dobrowolne.
  b) Niewyrażenie zgody na podanie danych przez Użytkownika może spowodować brak dostępu do niektórych funkcji Bloga.
 3. Gromadzenie danych przez Administratora
  a) Dane osobowe Administrator gromadzi z należytą starannością i odpowiednio chroni przed dostępem do nich osób nieupoważnionych, za pomocą narzędzi dostępnych na platformie wordpress.com.
  b) Administrator nie udostępni danych osobowych Użytkownika jakimkolwiek podmiotom trzecim, niewymienionym w niniejszej polityce prywatności lub oddzielnych regulaminach (np. w regulaminie konkursu).
 4. Podstawa przetwarzania danych
  a) Dane w celach opisanych w §2 pkt 2 przetwarzane będą na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 5. Uprawnienia Użytkowników
  a) Użytkownikowi przysługują prawa wynikające z aktów prawnych wskazanych w §2 pkt 4, w tym w szczególności:
  -prawo żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia czy też ograniczenia przetwarzania;
  -prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  -prawo do przenoszenia danych;
  -prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w określonym celu, w przypadku gdy Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził;
  -prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem i gromadzeniem danych przez Administratora.

§3 System komentarzy

 1. Blog korzysta z wbudowanego systemu komentarzy WordPress.
 2. Użytkownik pisząc i publikując komentarz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych poprzez system komentarzy WordPress zgodnie z polityką prywatności.
 3. Komentarze Użytkownika wyświetlane są na blogu i przechowywane na platformie WordPress.
 4. Administrator nie administruje danymi Użytkownika koniecznymi do pozyskiwania komentarza w systemie WordPress..

§4 Pliki cookies

 1. Administrator wykorzystuje pliki cookies w celu:
  a) zapewnienia prawidłowego działania Bloga;
  b) w celach statystycznych;
  c) dostosowania zawartości Bloga do preferencji Użytkownika;
  d) w celach marketingowych.
  Każdy Użytkownik ma możliwość konfiguracji swojej przeglądarki internetowej w sposób uniemożliwiający przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika.
 2. Pliki cookies nie przechowują poufnych danych takich jak imię, nazwisko, numer telefonu Użytkowników.

§5 Pozostałe technologie

Administrator informuje Użytkownika, że stosuje na Blogu technologie śledzące działania przed niego podejmowane w ramach jego aktywności na Blogu:
a) widget portalu https://www.facebook.com/, pozwalający na przeglądanie ostatnio dodanych postów, polubienie strony oraz udostępnienie posta;
b) widget https://www.instagram.com/, umożliwiający przeglądanie ostatnio dodanych zdjęć;
c) kod śledzenia Google Analitycs w celach analizy statystyki i zachowań Użytkowników na Blogu.

Żadne dane przechowywane przez wyżej wymienione pliki nie są danymi poufnymi.

Więcej o polityce poufności u zewnętrznych dostawców:
Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/cookies
Google: https://www.google.pl/intl/pl/policies